Bestuur en contact

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum is als volgt samengesteld:

Voorzitter: F.W. Hoogeland

Penningmeester: J.R. Bliek

Secretaris: A.S. Sijsma

Lid: H.B. Haverkorn van Rijsewijk (namens Stg. Rotterdam en

de Mariniers)

Lid: R. de Jong (namens Vg.van Officieren der Mariniers

W.J. Baron van Ghent)

Lid: P.D. Bosschart (namens vereniging Contact Oud

Mariniers

Lid: F.C.H. Meijer.

Lid: Mw.M.F. Groen (q.q. directeur Mariniersmuseum)

Vragen kunt u stellen via